2004-2005 2 DE KERSENTUIN

DE KERSENTUIN

Toneelspel door Anton P. Tsjechow

Noem Tsjechow en meteen wordt hier en daar gefronst, gevreesd voor zwaartillend en oubollig theater. Volkomen ten onrechte. Tsjechow zelf benaderde zijn ‘Kersentuin’ als een komedie en in zijn bewerking heeft regisseur Lagast het stuk gemodelleerd naar de verwachtingen van een modern publiek, met steng respect nochtans voor vorm en inhoud van het origineel. We worden dus binnengeleid in een familie van oude landadel. Ze zijn verpauperd, maar laten zich daar in hun levenswandel niets aan gelegen. Volop Tsjechow dus : het constante duel tussen verlangen en realiteit. Financiële nood aan de ene kant en de onwil aan de andere om daar, door de verkoop van een gekoesterde kersentuin, iets aan te doen. En dan is er die typische sfeer, een scala van emoties, gedragen door taal, maar even zo goed door muziek, want woorden, zei Tsjechow, zijn ontoereikend om te uiten wat de mens bezighoudt.

Cast: Corinne Castaing, Silvie Cloet, Ellen Daumerie, Suzy Vermeulen
Tom Boury, Eddy Cosaert, Dirk Mareel, Paul Moenens, Louis Moens, Jurgen Pollet, Kurt Verhelst

Regie: Kristiaan Lagast