2014-2015 1 HET GEHEUGEN VAN WATER

HET GEHEUGEN VAN WATER

Tragikomedie door Shelagh Stephenson

Drie zussen komen bijeen in het huis van hun overleden moeder, op de vooravond van haar begrafenis. Al snel worden herinneringen opgehaald, maar het geheugen lijkt bedrieglijk. Verdriet, frustraties en oud zeer komen bovendrijven. Gevoed door een fles drank en een joint geven zij elkaar en hun moeder de schuld voor de mislukkingen in hun eigen leven. In scherpe dialogen wordt een prachtig portret geschetst van drie verschillende vrouwen, die in hun onvermogen om gelukkig te zijn, worstelen met schuldgevoelens, verwijten en moeizame relaties. Menselijke tragedie wordt met veel humor verweven tot een zwarte komedie, wrang en ontroerend tegelijkertijd.

Cast: Corinne Castaing​, Caroline Haemers​, Mieke Lefebvre,
Luc Depoortere, Dirk Mareel​

Regie: Luc Depoortere

 

Bekijk hier onze video