2014-2015 3 HET GELUID VAN ZWETENDE CHINEZEN

HET GELUID VAN ZWETENDE CHINEZEN

Klucht door Bart Spaey

Je zal het als toneelkring maar meemaken! Maanden aan een stuk repeteer je jezelf te pletter om de voorstellingvan een schoon Chinees drama klaar te krijgen, en de avond voor de première wordt in het zaaltje ingebroken! Alles is weg! Het decor, de kostuums, de muziek en uiteraard ook de moraal! Het publiek naar huis sturen en de mensen alzo op hun culturele honger laten zitten is onbeleefd! Vinden ze daar “toevallig” toch geen koffer vol attributen zeker? Dus, spelen ze maar een paar tafereeltjes uit het schooltoneel! Een komedie in een drama!
Of is het omgekeerd?

Cast: Katrien Baert, Corinne Castaing, Caroline Haemers, Annelies Lambert, Suzy Vermeulen, Chantal Waelkens
Francis Depoortere, Louis Moens, Pieter Soens, Pol Vandermeersch

Regie: Patrick Mahieu